Algemene voorwaarden

 

Algemeen

 • Standing Stone heeft voor de organisatie van al zijn activiteiten een aansprakelijkheidsverzekering in de vorm van een evenementenverzekering afgesloten. Indien er echter sprake is van schade en/of letsel als gevolg van nalatigheid en/of het niet opvolgen van de (veiligheids)instructies van de deelnemer dan stelt Standing Stone zich hiervoor niet aansprakelijk.
 • Alle deelnemers dienen de gegeven (veiligheids)instructies op te volgen. Indien er sprake is van bewust negeren van deze instructies dan kan naar inzicht van iedere medewerker van Standing Stone de deelname van deze persoon/personen aan de activiteit(en) worden ontzegd.
 • Deelname aan de activiteiten van Standing Stone gebeurt onder eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden de activiteiten te staken indien er naar inzicht van Standing Stone sprake is van een situatie die de veiligheid mogelijk in gevaar brengt.

 

Verhuur, opbouw en begeleiding Standing Stone mobiele klimmuur

 • Voor de opbouw van de Standing Stone mobiele klimmuur dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een terrein met een oppervlakte van minimaal 6 x 7 meter. Het terrein dient droog, vlak en met een stevige ondergrond te zijn.
 • Het terrein waar de klimactiviteit zal plaatsvinden, dient 1,5 uur voorafgaand en na de activiteit beschikbaar te zijn voor het opbouwen en afbreken van de mobiele klimmuur.
 • Het terrein waar de klimactiviteit zal plaatsvinden, dient eenvoudig bereikbaar te zijn. Binnen een afstand van maximaal 40 meter dient er pakeer gelegenheid te zijn om het materiaal aan en af te kunnen voeren.
 • De duur van de klimarrangementen is 4 uur. Voor ieder extra uur worden extra kosten in rekening gebracht (zie prijslijst van Standing Stone).
 • Bij een windkracht hoger dan windkracht 6 wordt de mobiele klimmuur niet opgebouwd of afgebroken indien deze al is opgebouwd.
 • Voor de begeleiding van de klimactiviteiten zijn minimaal twee ervaren instructeurs aanwezig.

 

Prijzen en betaling

 • Al onze prijzen zijn exclusief 19% BTW
 • Onze prijzen zijn inclusief reiskosten binnen een straal van 50 kilometer rondom Utrecht. Daarbuiten wordt er € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.
 • De kosten voor de activiteit(en) dienen binnen één week na uitvoer van de activiteit(en) op de rekening van Standing Stone te zijn overgemaakt.

 

Annulering

 • Bij annulering van de activiteit(en) tot uiterlijk twee weken voor de geplande datum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van de activiteit(en) korter dan twee weken voor de geplande datum worden 50% van de totale kosten in rekening gebracht.

 

Algemene voorwaarden springkussen

 

Algemeen

 • Standing Stone heeft voor de organisatie van al zijn activiteiten een aansprakelijkheidsverzekering in de vorm van een evenementenverzekering afgesloten. Indien er echter sprake is van schade en/of letsel als gevolg van nalatigheid en/of het niet opvolgen van de (veiligheids)instructies van de deelnemer en/of opdrachtgever dan stelt Standing Stone zich hiervoor niet aansprakelijk.
 • Alle deelnemers dienen de gegeven (veiligheids)instructies op te volgen. Indien er sprake is van bewust negeren van deze instructies dan kan naar inzicht van iedere medewerker van Standing Stone de deelname van deze persoon/personen aan de activiteit(en) worden ontzegd.
 • Deelname aan de activiteiten van Standing Stone gebeurt op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Wij behouden ons het recht voor om ten alle tijden de activiteiten te staken indien er naar inzicht van Standing Stone sprake is van een situatie die de veiligheid mogelijk in gevaar brengt.

Verhuur, opbouw, afbreken en begeleiding Standing Stone springkussen

 • Voor de opbouw van het Standing Stone springkussen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een terrein met een oppervlakte van minimaal 6 x 7 meter. Het terrein dient droog, vlak en met een stevige ondergrond te zijn.
 • Het terrein waar de activiteit zal plaatsvinden, dient 1 uur voorafgaand en na de activiteit beschikbaar te zijn voor het opbouwen en afbreken van het springkussen.
 • Het terrein waar de activiteit zal plaatsvinden, dient eenvoudig bereikbaar te zijn. Binnen een afstand van maximaal 40 meter dient er pakeer gelegenheid te zijn om het materiaal aan en af te kunnen voeren.
 • De opdrachtgever dient zorg te dragen voor één gratis parkeergelegenheid waar tijdens uitvoer van de activiteit gebruik van kan worden gemaakt.
 • De in de prijslijst vermelde prijzen zijn voor 1 gebruiksdag van maximaal 8 uur. Voor ieder extra uur worden extra kosten in rekening gebracht (zie prijslijst van Standing Stone).
 • Standing Stone behoud zich het recht voor om bij weersomstandigheden die een veilig gebruik van het springkussen niet kunnen garanderen, het verdere gebruik te staken en (indien nodig) het springkussen af te breken.
 • Voor het opbouwen, begeleiden en afbreken van het springkussen is minimaal 1 begeleider van Standing Stone aanwezig.

Verhuur, opbouw en afbreken Standing Stone springkussen (excl. begeleiding van Standing Stone)

Bij de begeleiding van het springkussen door de opdrachtgever zelf kan het opbouwen en afbreken van het springkussen door Standing Stone worden uitgevoerd. Aanvullend op de voorwaarde vermeld onder de kop; Verhuur, opbouw, afbreken en begeleiding Standing Stone springkussen” zijn de volgende voorwaarde van toepassing:

 • Voor het in gebruik nemen van het springkussen dient de opdrachtgever deze te inspecteren op gebreken of beschadigingen. Indien er sprake is van een gebrek of een beschadiging dan dient dit voorafgaand aan het gebruik te worden gemeld aan Standing Stone.
 • Tijdens het gebruik van het springkussen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor voldoende (deskundige) begeleiding.
 • Het springkussen mag nooit onbeheerd achtergelaten of gebruikt worden.
 • Gebruik van het springkussen valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Standing Stone kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor letsel als gevolg van het (onjuist) gebruik van het springkussen en/of het niet opvolgen van de voorschriften.
 • Beschadigingen aan het springkussen als gevolg van onvakkundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd zijn voor verantwoording van de opdrachtgever. Reparaties om de schade te herstellen zullen als extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 • Voor het gebruik van het springkussen dient de opdrachtgever een borg te betalen van € 200,=. Indien er geen sprake is van beschadigingen aan het springkussen dan ontvangt de opdrachtgever deze borg direct na de verhuur periode weer terug.

Verhuur Standing Stone springkussen (excl. opbouwen, afbreken en begeleiding van Standing Stone)

Indien het springkussen door de opdrachtgever bij Standing Stone op locatie wordt afgehaald en door de opdrachtgever zelf wordt opgezet, begeleid en afgebroken dan zijn naast de voorwaarde vermeld onder de kop; Verhuur, opbouw, afbreken en begeleiding Standing Stone springkussen” en Verhuur, opbouw en afbreken Standing Stone springkussen (excl. begeleiding van Standing Stone)” de volgende voorwaarde van toepassing:

 • Bij het afhalen van het springkussen dient de opdrachtgever zich te legitimeren. Van het legitimatiebewijs zal door Standing Stone een kopie worden gemaakt.
 • Ophaal en aflever tijden zijn in overleg met Standing Stone.
 • Transport beschadigingen aan het springkussen zijn voor verantwoording van de opdrachtgever. Reparaties om de schade te herstellen zullen als extra kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend

Prijzen en betaling

 • Al onze prijzen zijn exclusief 19% BTW
 • Onze prijzen zijn inclusief reiskosten binnen een straal van 50 kilometer rondom Utrecht. Daarbuiten wordt er € 0,35 per kilometer in rekening gebracht.
 • De kosten voor de activiteit(en) dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Standing Stone te zijn overgemaakt.

Annulering

 • Bij annulering van de activiteit(en) van maximaal twee weken voor de geplande datum worden geen kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering van de activiteit korter dan twee weken voor de geplande datum wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.